Der Wanderer

Elk individu wordt gevormd door het landschap waarin het is opgegroeid. Een hereniging met een bekend natuurgebied, fysiek of door het luisteren naar een sprookje, roept veel herinneringen op.  Een nieuw landschap daarentegen, zorgt voor een gevoel van avontuur en verwondering.

De mens heeft de natuur van de aarde beïnvloed, maar een cultuur wordt omgekeerd door het landschap gevormd. We zijn gewend te denken in nationaliteit, maar de door de mens gecreëerde grenzen snijdt een landschap in tweeën. De plaatselijke cultuur binnen een land loopt net zo over als de natuur.