Distortion

In deze serie staat deze menselijke proportie centraal, het lichaam als architectuur. Hoe verhouden wij ons tot de ruimte om ons heen en hoeveel ruimte mogen wij als mens innemen?