EON

 

EON laat de verhouding tussen mens en natuur zien zoals hij op dit moment is. We kunnen onze leefwereld door technologie en wetenschap steeds opnieuw veranderen, maar lijken daarmee onze oorsprong uit het oog te verliezen. Juist daardoor wordt de behoefte aan het contact met onze bron steeds groter.

In deze film worden vragen gesteld als: Wat betekent vooruitgang? Hoe moeten we omgaan met veranderingen? En hoe zorgen we ervoor dat we de verbinding met de natuur niet verliezen?

De symboliek in de film kun je intuïtief ontrafelen. Het water, dat steeds terug komt, staat symbool voor die bron waar we naar terug verlangen.

EON betekent eeuwigheid, of een lange periode. De titel plaats onze periode op aarde in een groter perspectief. Wat we nu doen, heeft niet alleen invloed op onszelf, maar ook op de generaties na ons.