The dynamics of balancing a triangle

 

Deze fotoserie is een onderzoek naar de geometrie van het dagelijks leven en de ordeningsdrang van de mens die daardoor grip probeert te krijgen op de mysteries van de natuurwetten.