Wat is de mens?  Die vraag komt steeds terug, maar waarom eigenlijk?

Dat komt doordat ik het soms knap lastig vind om mens te zijn. Ons denkvermogen, taal en zelfreflectie heeft ervoor gezorgd dat we als diersoort konden overleven, maar die dingen hebben ook nadelen. Ik vind het heerlijk om te mijmeren en te filosoferen, maar wordt er soms ook gek van om overal op te reflecteren en dingen te willen begrijpen. Dat doet een tijger of een mier toch ook niet? Die vragen zich niet af of ze wel vlees mogen eten of in een gesprek wel de juiste woorden hebben gebruikt. Tegelijkertijd heb ik een grote liefde voor het creërend vermogen dat de mens als eigenschap heeft; gebouwen zo hoog als wolken, schepen zo groot als de grootste golven, en natuurlijk kunst.

De kunst die mij het meest vastpakt, zijn de werken die delen van het leven tonen die bij ons horen, maar die we in het dagelijks leven maar al te graag wegstoppen: rauwheid, duisternis, verdriet, imperfecties en vergankelijkheid die allemaal leiden tot het wegstoppen van de dood. Sommige kunstwerken dwingen je deze dingen recht in het gezicht aan te kijken. “Laat het er maar even zijn, ga er maar even helemaal in op, voel het maar even heel intens”, zegt het werk dan tegen mij.

In mijn eigen werk kom ik daar ook stap voor stap dichterbij. Ik wil ruimte geven aan onze gemeenschappelijke wensen, dromen en angsten. Binnen een maatschappij, maar ook binnen de gehele mensheid, zijn door de eeuwen heen geschreven en ongeschreven regels ontstaan waar we allemaal iets mee moeten. Waar lopen we tegenaan? Hoe gaan we om met de dingen die we niet naar onze hand kunnen zetten? Door middel van mijn werk probeer ik deze ingewikkelde wereld te begrijpen. Ik bestudeer de mensheid van verschillende tijden, werelddelen en religies om te kunnen ontdekken wat ons met elkaar verbindt en waar het leven werkelijk om gaat. Ik wil verschillende facetten van het mens-zijn tonen die als troost of inspiratie kunnen dienen.

_____

 

What is a human? Why is this a recurring question?

That is because sometimes, being human is hard. Our mental capacity, language and self-reflection have led to our survival as a species, but there are also downsides to them. I love to ponder and ruminate, but the need to reflect and understand sometimes drives me crazy. The tiger and ant don’t do this, right? They don’t wonder whether they should eat meat, or whether perhaps they said something wrong in conversation. At the same time, I love the creativity of man; buildings touching the clouds, ships able to withstand the highest waves and of course, art.

The art I’m most touched by deals with the truths of life that we like to hide as much as possible: the rawness, darkness, sadness, imperfections and finiteness that all lead to hiding death. Some art forces a confrontation with these things. “Let it be, take it in, feel it intensely”, the art tells me then.

Little by little, my own work getting closer to doing that. I want to create a space for our common hopes, dreams and fears. Within society written and unwritten rules govern our lives. What are the issues we are running into? How do we deal with the things we cannot change? Through my work I try to make sense of this complicated world. I study the humanity of different eras, geographic areas and religions to discover what binds us to one another and what life is really about. I want to showcase the various aspects of being human to serve as consolation or inspiration.

_____

 

CURRICULUM VITAE

 

2016 – heden

Lid van Genootschap Kunstiefde, Ruimte voor Beeldende Kunst in Utrecht

 

– Exposities –

07.03.20 – 31.04.20 Gerucht, Kunstliefde, Utrecht, Diverse visuele gedichten

23.11.19 – 29.12.19 PRESENT, Kunstliefde, Utrecht, Der Wanderer

03.11.19 – 30.12.19 Expositie Maliebaan 45, Utrecht, Der Wanderer / The dynamics of balancing a triangle

25.05.19 – 30.06.19 Fotofestival OFF, Naarden-Vesting, Der Wanderer / The dynamics of balancing a triangle

20.04.19    Ammehoela Filmfestival, Amsterdam, EON

05.04.19 – 26.04.19 Universal Boundaries, De Postkamer, Utrecht, Universal Boundaries / The dynamics of balancing a triangle

09.03.19 – 31.03.19 Nexus, Kunstliefde, Utrecht, HUMAN//NATURE

30.01.19 – 27.02.19 GlassRoom StayOkay, Utrecht, Der Wanderer / The dynamics of balancing a triangleShaped#1

24.11.18 – 30.12.18 PRESENT, Kunstliefde, Utrecht, Der Wanderer

10.03.18 – 01.04.18 NOT ABOUT ME, Kunstliefde, Utrecht, MAKE A WISH

03.02.18 – 04.03.18 SHAMELESS, Kunstliefde, Utrecht, The Body is Music

28.10.17    Memento, Culemborg, Lichaam en Ziel: samenwerking met dansgroep

08.07.17 – 13.08.17 Cocktail, Kunstliefde, Utrecht, Distortion & Dance to the distortion

11.03.17 – 02.04.17 GRENS, Kunstliefde, UtrechtBODYSCAN

03.12.16 – 30.12.16 SMAAK, Kunstliefde, Utrecht, Shaped #1

20.02.16 – 20.03.16 Het Gedicht, Kunstliefde, Utrecht, Eternal Atoms

29.08.15   ‘Nacht van het Witte Doek’, 24e Openlucht filmfestival Deurne, HINTERLAND

23.05.15 – 21.06.15 Medio Prosper, De Belofte 10, Kunstliefde, Utrecht: HINTERLAND

05.03.15 – 05.04.15 Moblilia, Amsterdam: The Dynamics of balancing a triangle

01.12.14 – 15.01.15 Coffee Company, AmsterdamShaped

26.06.14 – 29.06.14  HKU Exposure, Utrecht: The Dynamics of balancing a triangle

29.01.14 TENT.TOON, Utrecht: Universal Boundaries

29.03.13 – 20.04.13  Turning Pages, Academiegalerie, Utrecht: Terra et Saeclum

 

– Trajecten & Workshops –

2014-2015  De Belofte 12

Een jaartraject voor recent afgestudeerde kunstenaars, georganiseerd door Kunstliefde.

+

November 2013, Masterclass door Cristina de Middel

FOAM Amsterdam

 

– Opleidingen –

2010-2014  Photography

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, cum laude geslaagd

+

2006-2010  Fotografie en Vormgeving

ROC Landstede, Zwolle